Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

Aktualności

2020-07-01 | ogłoszenia i aktualności 2019/ 2020 r.

 

 

PILNA  INFORMACJA!!!

W związku z nieobecnością wszystkich nauczycieli przebywających na L-4.

Przedszkole będzie nieczynne

od 19.10.2020 r - 23.10.2020 r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Anna Duplak 

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

WAŻNE!!!

         Szanowni Rodzice!!!

W związku z ciągle rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 oraz zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy i alarmujemy, aby rodzice niezwłocznie informowali Dyrektora placówki o odbywanej kwarantannie domowej oraz nie przyprowadzali w takiej sytuacji dzieci do przedszkola. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników Przedszkola Samorządowego nr 2 prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w zasad.

Anna Duplak

 

 ************************************************************************

 

WAŻNA INFORMACJA!!!

   Drodzy Rodzice!!!

W związku z potwierdzonym przypadkiem Covid 19 u jednego z pracowników decyzją sanepidu jest zawieszenie zajęć w grupie II starszaków

od 15.10.2020 – 19.10.2020 .

Informuję, że w związku z powyższym jestem zobowiązana przekazać dane teleadresowe rodziców dzieci uczęszczających do tej grupy do Sanepidu.

O wszelkich zmianach będę Państwa  informować na bieżąco. Bardzo proszę o wyrozumiałość.

 

                                                               Anna Duplak

 ************************************************************************************

Serdecznie dziękujemy wszystkim... - Stowarzyszenie Kobiet Krasne | Facebook

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za wspaniałe występy,

a także Rodzicom za pamięć oraz  życzenia z okazji

Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor,  Wychowawcy

oraz Pracownicy przedszkola 

 

 .....................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E

 

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci zakwalifikowanych do zajęć terapii logopedycznej na indywidualne konsultacje z logopedą, które odbędą się we

wtorek 6 października 2020 roku w godz. 7. 30 - 8. 30.

 

W czasie konsultacji będzie można uzyskać

 

informacje, dotyczące wyników przesiewowego badania

 

logopedycznego dzieci.

 

Katarzyna Bańkowska

 

 

*******************************************************************************

Drodzy Rodzice!

 

Mamy nadzieję, że wrzesień wszystkim naszym przedszkolakom minął bardzo radośnie i bez kataru, a Wam przyniósł wytchnienie po długiej przerwie od przedszkola. Nam udało się rozpocząć planowanie wielu atrakcji dla dzieciaków na nadchodzące miesiące.

 

Na pierwszym zebraniu, 15 września, następująco podzieliliśmy się rolami:

 

Magdalena Ohl - przewodnicząca

 

Anna Stawska - zastępczyni przewodniczącej

 

Agnieszka Studzińska - skarbniczka

 

Romuald Paździor - sekretarz

 

Joanna Cygan i Beata Komendolowicz - członkinie RR

 

Nasze dane kontaktowe są dostępne u Pani Dyrektor i zachęcamy Was do kontaktu z nami, jeśli zechcecie uzyskać jakieś informacje, podzielić się pomysłami lub zaangażować w nasze działania.

 

Jak wiecie, co roku ustalamy składkę na działania Rady Rodziców. Zebrane pieniądze pozwalają nam organizować wydarzenia, zapewniać przedszkolakom prezenty na poszczególne okazje itd. Mając na uwadze, że sytuacja finansowa wielu z nas może być trudniejsza w konsekwencji pandemii, postaraliśmy się obniżyć składkę w stosunku do poprzednich lat. Będzie teraz wynosić 150 zł na dziecko. Dodatkowo możliwe jest wpłacenie kwoty w dwóch ratach: 75 zł do 15 października 2020 i kolejne 75 zł do 31 stycznia 2020. 

 

Oczywiście zrobimy, co w naszej mocy, by zmniejszenie budżetu RR nie wpłynęło na ograniczenie działań dla naszych przedszkolaków. Przeciwnie, razem z Panią Dyrektor obiecujemy być bardzo kreatywni, a plany i realizacje opisywać i pokazywać na stronie przedszkola. Jednocześnie prosimy o otwartość na ewentualną perspektywę bieżących dopłat na wydarzenia, do których będzie mogło dojść w razie zniesienia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.

 

Prosimy o wpłacenie składki lub jej 1. raty do 15 października 2020 na konto utworzone na skarbniczkę obecnej RR. Dane do przelewu są następujące:

 

Agnieszka Studzińska

 

mBank: 05 1140 2004 0000 3902 8050 0455

 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka - działania RR 20/21

 

Kwota: 150 zł (lub 75 zł, jeśli wybiorą Państwo płatność w ratach)

 

Uwaga! Przed dokonaniem wpłaty bardzo prosimy rodziców każdego z dzieci o kontakt telefoniczny z Agnieszką (663 240 833) lub Magdą (605 101 122) w sprawie pieniędzy z zeszłorocznych składek, które zostały na koncie RR, ponieważ pandemia nie pozwoliła zrealizować nam wiosennej wycieczki i kilku innych planów. Musimy ustalić z każdym z Państwa osobiście formę zwrotu i inne szczegóły. Ponadto gdyby ktoś miał potrzebę innego rozłożenia płatności, również prosimy śmiało informować nas o tym w rozmowach telefonicznych - na pewno wyjdziemy naprzeciw wszelkim trudnym sytuacjom.

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia na czas jesieni! Uśmiech

 

Rada Rodziców Przedszkola 2020/21

 

 

 

..............................................................................................

Drodzy Rodzice!!!

Książki dla 4,5,6 latków dotarły do przedszkola, tak więc pracujemy na kartach.

Bardzo prosimy o wpłaty do końca tygodnia tj. 25.09.2020 r. do wychowawców grup  Mrugnięcie

 

..................................................................................................................................................................

"DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA"Uśmiech

W dniu 18.09.2020 r.  (tj. piątek)

w naszym przedszkolu obchodzimy "Dzień Przedszkolaka" 

prosimy, aby dzieci w tym dniu ubrane były w następujące kolory:

 

Grupa I (Średniaki)

CZERWONY lub ZIELONY

 

Grupa II (Starszaki)

NIEBIESKI lub ŻÓŁTY

******************************************************************************* 

 ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy Radę Rodziców na zebranie które odbędzie się

we wtorek tj. 15.09.2020r. o godzinie 16:00

 

***********************************************************

W poniedziałek tj. 14 września 2020r. w przedszkolu odbędą się zajęcia z program „Dzieciaki Mleczaki”

Program powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest to edukacyjno- informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

WAŻNE! By dziecko mogło wziąść udział w zajęciach potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego

..................................................................................................................................................

Drodzy Rodzice Grupy II - Starszaki

Zajęcia z religii, będą odbywać się, w każdy

PONIEDZIAŁEK od godziny 8:00-9:00

w związku z tym prosimy przyprowadzać dzieci do godz.7:50

Książka do religii 12,00 zł. wpłaty przyjmuje wychowawca grupy.

 ............................................................................................................................................

INFORMACJA 

W związku z możliwością prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej, zainteresowanych rodziców prosimy o wpisanie dziecka na listę u Pani Dyrektor lub Nauczyciela gr. I oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do końca września.

Dziękujemy Uśmiech 

****************************************************************************

       PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W CHRZANOWIE

                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr20/2020
                                                                                  Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr2
                                                                                                                                                  w Chrzanowie
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCE
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2W CHRZANOWIE W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZNIEM COVID-19
I. Organizacja pracy przedszkola w czasie zagrożenia
epidemiologicznego
1. Od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania w przedszkolu ogranicza się do minimum
przebywanie osób z zewnątrz.
2. Godziny pracy przedszkola zostaną ustalone na podstawie złożonych przez rodziców
deklaracji, jednak nie będą one dłuższe od dotychczas obowiązujących. W tym czasie przedszkole
będzie pełnić głównie funkcję opiekuńczą.
3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4
m2 na jedno dziecko i opiekuna, co będzie skutkować ograniczeniem liczby dzieci w
poszczególnych grupach.
4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi
wskazującymi na infekcję. Przy wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku
mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokona wyznaczony przez
dyrektora pracownik przedszkola.
5. Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego
każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące).
6. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu oraz na stronie internetowej przedszkola znajdują się
numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych u osoby znajdującej się na terenie przedszkola.
7. Rodzice w deklaracji pozostawiają aktualne dane kontaktowe potrzebne do
zorganizowania ścieżki szybkiego kontaktu.
8. Wszystkie sprawy zgłaszane przez osoby trzecie dotyczące organizacji pracy przedszkola
realizowane są telefonicznie lub mailowo.
9. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych;
b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
2) dezynfekować ręce niezwłocznie przy wejściu do budynku placówki;
3) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
4) postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
5) zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
10. Dyrektor:
1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;
2) dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów,
których nie da się skutecznie zdezynfekować;
3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
4) kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi –
telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka bądź pracownika;
6) współpracuje ze służbami sanitarnymi;
7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia;
8) zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci,
a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali ci
sami opiekunowie;
9) informuje rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia, za pomocą poczty elektronicznej.
11. Nauczyciel:
1) po wejściu do sali sprawdza stan czystości pomieszczeń i karty monitoringu, dopiero po
tych czynnościach może na salę przyjąć dzieci;
2) dba, by dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu sali;
3) niezwłocznie po przyjściu dziecka kieruje go do łazienki w celu umycia rąk;
4) wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu, kontynuuje
profilaktykę zdrowotną;
5) nie organizuje wyjść poza teren przedszkola;
6) wychodzi z dziećmi do ogrodu w określonych porach, zgodnie z przyjętym
harmonogramem korzystania z placu zabaw;
7) przestrzega zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych
przedszkola, w tym szatni i korytarzy;
8) dba, by w sali pozostawały urządzenia i zabawki, które łatwo można zdezynfekować;
9) kontaktuje się z rodzicami i innymi pracownikami przy pomocy telefonu;
10) nauczyciele w trakcie pracy mogą zakładać środki ochrony osobistej tj. maseczki bądź
przyłbice oraz rękawiczki;
11) nauczyciel przede wszystkim realizuje zajęcia opiekuńcze i w miarę możliwości zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia rewalidacyjne i zajęcia w ramach PPP;
12) w pracy dydaktycznej stosuje metodę edukacji sytuacyjnej oraz integracji metodycznej;
13) sprawuje kontrolę nad tym, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola żadnych zabawek i
innych przedmiotów;
14) jeżeli u dziecka stwierdzona zostanie podwyższona temperatura (od 37 0C) lub będzie ono
przejawiać niepokojące objawy chorobowe nauczyciel odizolowuje dziecko w odrębnym
pomieszczeniu lub w sali wydzieli mu miejsce i zapewni minimum dwumetrowy odstęp od
innych osób, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodziców w celu pilnego odebrania
dziecka.
12. Woźna oddziałowa pomagająca opiekować się dziećmi w grupie w szczególności:
1) wykonuje na bieżąco czynności porządkowe w sali zabaw oraz innych wyznaczonych przez
dyrektora pomieszczeniach;
2) minimum dwa razy dziennie dezynfekuje toalety, salę oraz sprzęty, meble i zabawki, z
których będą korzystać dzieci, wykonane czynności raportuje w karcie monitoringu czynności
porządkowych;
3) w maseczce i rękawiczkach dostarcza do sali posiłki, które rozkłada na uprzednio
zdezynfekowanych stolikach;
4) dba o ciągły dostęp do czystych kubków na wodę, nalewa dzieciom wodę;
5) wietrzy salę, w której przebywają dzieci przynajmniej co godzinę.
6) wietrzy pomieszczenia, w których odbywa się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych
pracowników na wdychanie oparów;
7) myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej;
8) ustawia leżaki do odpoczynku z zachowaniem co najmniej 2 m odległości od siebie;
9) przestrzega zasady, że każde dziecko ma swój leżak;
10) zachowuje zasady oddzielnego przechowywania leżaków i pościeli, tak by nie stykały się ze
sobą;
11) dezynfekuje leżaki raz w tygodniu w piątek lub zawsze w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu
z innym dzieckiem;
12) wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania
i zdejmowania oraz utylizowania;
10) wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.
13. Pracownik wyznaczony do pracy w szatni w szczególności:
1) przy wejściu do przedszkola, w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury w
okolicach szyi dziecka (w przypadku temperatury od 37 0C nie przyjmuje dziecka do
przedszkola);
2) odbiera dziecko bez objawów chorobowych od rodziców:
a) odbija kartę w czytniku;
b) nadzoruje lub pomaga dziecku w rozbieraniu butów i odzieży wierzchniej;
c) zaprowadza dziecko do sali i przekazuje pod opiekę nauczyciela;
d) przeprowadza dezynfekcję rąk przed przyjęciem kolejnego dziecka.
3) przynajmniej dwa razy dziennie myje lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w
ciągach komunikacyjnych;
4) przynajmniej dwa razy dziennie myje i dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła,
klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i
nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);
5) przynajmniej dwa razy dziennie myje i dezynfekuje toalety dla personelu– w tym szczególnie
klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
6) wszystkie czynności mycia i dezynfekcji są raportowane na odpowiednich kartach
monitoringu czynności porządkowych;
7) podczas rozchodzenia się dzieci odprowadza dziecko do szatni, a następnie do rodzica
i ewidencjonuje czas wyjścia dziecka odbijając kartę.
14. Robotnik gospodarczy:
1) utrzymuje porządek i czystość wokół budynku przedszkola;
2) dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze zewnętrzne przynajmniej dwa razy
dziennie;
3) dezynfekuje i utrzymuje w czystości sprzęty i urządzenia na placu zabaw każdorazowo po
zabawie każdej grupy;
4) pomaga intendentowi w rozpakowaniu dostarczanych towarów.
15. Pracownik kuchni, intendent i robotnik gospodarczy nie może mieć kontaktu z dziećmi
oraz nauczycielami, opiekunami dzieci.
16. W przedszkolu nie prowadzi się profilaktyki mycia zębów.
17. Dzieci nie wychodzą poza teren przedszkola.
18. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki
terenów zielonych wg. harmonogramu.
19. Dzieci mogą korzystać z urządzeń ogrodowych pod nadzorem nauczycieli, po
każdorazowym użytkowaniu placu zabaw będzie on dezynfekowany przez pracowników obsługi.
Dezynfekcja będzie monitorowana.
20. Jeżeli dezynfekcja sprzętu ogrodowego nie będzie możliwa, dzieci nie zostaną dopuszczone
do korzystania z niego.
21. Dzieci w sali zabaw będą miały udostępnione sprzęty i zabawki wyłącznie takie, które mogą
być poddawane częstej dezynfekcji. Zabrania się przynoszenia zabawek i przedmiotów z domu do
przedszkola oraz wynoszenia do domu wykonanych rysunków i prac.
22. W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
23. Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej
przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 metra.
24. W przedszkolu wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, przed wejściem do którego
umieszczone jest wyposażenie m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
25. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców/ osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych
osób postronnych.
26. Nauczyciele i pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej, jednorazowe rękawiczki i maseczki bądź przyłbice ale korzystają z nich w miarę
potrzeb, zgodnie z zaleceniami GIS.
27. W przedszkolu jest wyznaczone miejsce, w którym pracownik codziennie może zmienić
garderobę, w której przyszedł do pracy na tę w której pracuje. Brudną odzież pracownik
codziennie po skończonej pracy zabiera do prania.
II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola
1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci
i rodziców wynoszący min. 2 metry.
2. Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
3. Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych budynku
przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod
opieką przedszkola.
4. W szczególnych przypadkach wyłącznie za zgodą dyrektora rodzice/opiekunowie mogą wchodzić
z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady dystansu społecznego oraz
wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
5. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
6. Dzieci są przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli
w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przekazać pracownikowi kartę do
elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, która jest umieszczona przez
pracownika w podpisanej kopercie. Pracownik ewidencjonuje czas pobytu dziecka w przedszkolu
przez przyłożenie karty do czytnika podczas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
8. Pracownik przedszkola w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecka a
następnie pomaga mu w rozebraniu odzieży wierzchniej.
9. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami dziecka
i informuje o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i kontaktu z lekarzem
oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
10. Pracownik zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki każdorazowo dezynfekuje
ręce przed przyjęciem kolejnego dziecka do przedszkola.
11. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie
stykały się ze sobą.
12. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach
wejściowych do budynku.
13. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
14. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba
upoważniona do odbioru dziecka oczekuje przy wejściu do budynku.
15. W sytuacji konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola później i odbioru
wcześniej niż w zadeklarowanym czasie rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić telefonicznie o
tym fakcie.
16. Czas pobytu dziecka w przedszkolu ze względu na brak możliwości łączenia grup nie może
zostać wydłużony w stosunku do czasu określonego w deklaracji przez rodziców.
III. Zasady komunikacji wewnętrznej rodziców i pracowników
1. W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami. Polega ona na tym,
że nauczyciel lub dyrektor przedszkola w razie złego samopoczucia dziecka niezwłocznie
telefonicznie kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
2. W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji miedzy personelem. Polega ona
na tym, że pracownicy komunikują się miedzy sobą telefonicznie lub w szczególnych przypadkach
bezpośrednio
1) bezpośrednio – z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5m z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczek
jednorazowych lub dezynfekcji rąk,);
2) telefonicznie – za zgodą pracownika na wykorzystanie telefonu prywatnego do realizacji
zadań służbowych w trakcie przebywania na terenie przedszkola./Zgody znajdują się w
segregatorze RODO.
3. Na terenie szatni przedszkolnej będzie znajdował się pracownik, wyposażony w
jednorazowe rękawiczki, z osłoniętymi ustami i nosem, który będzie odbierał dzieci od rodziców
przy drzwiach wejściowych, pomagał w ubieraniu/rozbieraniu w szatni przedszkolnej,
zaprowadzał dzieci do sali przedszkolnej, jak również będzie odpowiedzialny za dezynfekcję
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, poręczy, włączników itp.
4. W sali przedszkolnej wraz z nauczycielem będzie znajdował się jeden pracownik obsługi
z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5m. W przypadku konieczności
opuszczenia sali jednego z nich– osoby te w razie potrzeby będą kontaktowały się ze sobą
telefonicznie.
5. Spożywanie posiłków będzie odbywało się wg ustalonego harmonogramu.
6. Pracownicy po wejściu na teren Przedszkola zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do
niezwłocznego udania się najkrótszą drogą dojścia do szatni personelu w celu zmiany odzieży,
a następnie unikając zgromadzeń i skupisk ludzi zachowując bezpieczną odległość na stanowisko
pracy.
7. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względów
technologicznych nie ma możliwości zachowania ww. odległości przełożony pracownika powinien
podjęć odpowiednie środki, w tym organizacyjno-techniczne, zapewniające bezpieczeństwo
podległych pracowników.
8. Pracownicy powinni:
1) unikać witania się przez podanie dłoni lub innego rodzaju uścisków, objęć;
2) często myć ręce mydłem i ciepłą wodą (min 30 sek.);
3) stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust podczas kaszlu, kichanie
w zgięty łokieć);
4) unikać dotykania oczu, nosa i ust;
5) stosować środki dezynfekcji rąk.
9. Pracownicy po skończonej pracy zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do niezwłocznego
udania się najkrótszą drogą do szatni w celu zmiany odzieży oraz unikając zgromadzeń i skupisk
ludzi zachowując bezpieczną odległość wychodzą z przedszkola.
10. Pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi zabrania się wchodzenia na teren bloku
żywieniowego.
IV. Funkcjonowanie żywienia zbiorowego
Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.
1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
2. Pracownicy kuchni oraz intendent:
1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
2) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
3) dostawca pozostawia towar na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu; intendent lub
wspomagający go robotnik gospodarczy odbierając produkty dostarczane przez osoby
z zewnątrz zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną; rozpakowuje na zewnątrz
dostarczony towar, przekłada do własnych pojemników i wnosi do przedszkola; jeśli
rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w
opakowaniu, pracownik kuchni lub intendent myje/dezynfekuje opakowanie;
4) przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans między sobą, zgodny z
obowiązującymi przepisami;
5) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty dostępnymi środkami;
6) myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 ° C przy użyciu
detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
7) posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu
z nauczycielami i woźnymi pomagającymi opiekować się dziećmi;
8) posiłki dla dzieci odbierane są zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawania posiłków;
9) dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach lub w sali do tego przeznaczonej
(jadalni) przy zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności;
10) posiłki są dostarczane do grupę przez woźne pomagające opiekować się dziećmi;
11) w przypadku korzystania z jadalni , w tym samym momencie w wyznaczonym miejscu może
przebywać jedna grupa, a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy
dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których
spożywane były posiłki;
12) posiłki podają dzieciom woźne pomagające opiekować się nimi.

 

                                                                                   

                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr21/2020
                                                                                 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2
                                                                                                                                                  w Chrzanowie
PROCEDURA POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
1. Obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr2
w Chrzanowie, niezależnie od formy zatrudnienia.
2. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane
przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i
sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
4. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe,
takie jak:
1) duszność,
2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
3) objawy przeziębieniowe,
4) gorączka,
5) kaszel,
6) duszności i kłopoty z oddychaniem,
7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
5. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 4, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora –
telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie
komunikacji na odległość.
6. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji
sanitarno-epidemiologicznej.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany
do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do
dezynfekcji.
8. W sytuacji opisanej w pkt 7, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarnoepidemiologiczną,
w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur
postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane
powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
10. Zadania określone w pkt 9, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony
środkami ochrony osobistej.
11. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym
samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie.
12. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi
w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
13. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami,
do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
14. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub
pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi
i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.
15. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co
najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji,
wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
16. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora,
wyposażonego w maseczkę i przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem
oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
17. W sytuacji opisanej w pkt 15, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarnoepidemiologiczną,
w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur
postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
18. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane
powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
19. Zadania określone w pkt 18, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny
pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
20. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników
przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których
przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
21. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 7, dyrektor podejmuje działania zgodne
z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
22. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem
podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu
uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
23. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały
kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania
i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
24. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco
informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka
koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarnoepidemiologiczną,
w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
25. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do
dyrektora przedszkola, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
w celu konsultacji lub uzyskania porady.
26. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz
między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje
zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych,
z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
27. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 26, dyrektor ustala inną formę
komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

 

 

**************************************************************

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne w poniedziałek tj. 31.08.2020 o godz. 16:00 z zachowaniem  wszelkich zasad reżimu sanitarnego, w związku z tym prosimy o zabranie: maseczki ochronnej, rekawiczek ochronnych, długopisu, dokumentu tożsamości 

 

Jednocześnie pragniemy poinformowac , iż wszystkie dzieci 1 września zostaną przyjęte do przedszkola zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zapraszamy, czekamy na Was Uśmiech

 

 

....................................................................................................................................................                             

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 1 września.

..........................................................................................................................................................................

23 czerwca Dzień Ojca

Z okazji Dnia Ojca składamy najsedeczniejsze  życzenia wszystkim tatusiom naszym wychowanków. Bądźcie zdrowi, cieszcie się sukcesami waszych pociech.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy przedszkola.

.................................................................................................................................................................

Rodzice Dzieci uczęszczających do Przedszkoli Samorządowych

i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

Gminy Chrzanów.

 W związku z obowiązującym nadal reżimem sanitarnym realizowanym wg.  „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego”,  zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” informujemy, że w Przedszkolach Samorządowych i Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Chrzanów, nie będą organizowane uroczyste spotkania kończące rok przedszkolny 2019/2020. 

Pragniemy podziękować za współpracę .Cudownie było patrzeć na Wasze Dzieci, na Ich uśmiechy, dobrą zabawę i postępy w rozwoju. Miło nam było być inspiracją ,szczególnie w tym’’koronawirusowym czasie”...czasie, który dla nas wszystkich był, jest i będzie niezwykle trudnym, narzucającym konkretne wymogi  i oczekiwania. Rodzice, pamiętajcie! Jesteście siłą, jesteście wzorem dla Waszych Dzieci. Budujcie w Nich pewność w sobie, która jest ważniejsza od pewności siebie, jest niczym asertywność-pozwala bronić własnych granic i nakazuje nie naruszać granic innych ludzi. Zbudowana jest na korczakowskim prawie Dziecka -jak i każdego Człowieka -do szacunku.

 Bądźcie szczęśliwi i kochani, rozsiewajcie szczęście, przyjaźń i miłość.

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkoli Samorządowych i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Chrzanów.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 proponujemy aby przekazanie pamiątkowych  dyplomów i książek miało następujący przebieg:

23.06.2020 r. w godz. od 12.00 do 15.00 zapraszamy indywidualnie dzieci  z grupy średniaki  do przedszkola po odbiór upominków.

25.06.2020 r. w godz. od 12.00 do 13.30 zapraszamy indywidualnie dzieci z grupy starszaki  dzieci 6 letnie -absolwentów przedszkola po odbiór upominków.

25.06.2020 r. w godz. od 13.30 do 15.00 zapraszamy indywidualnie dzieci  z grupy starszaki dzieci 5 letnie  do przedszkola po odbiór upominków.

Rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną prosimy o zwrot kart identyfikacyjnych do czytnika  oraz odbiór pozostawionych w przedszkolu rzeczy.

..................................................................................................................................................................

czwartek 04.06.2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Chrzanowie

Szanowni Rodzice

Informuję, że  w dniach od  01.07.2020r. do 17.07.2020r.  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie będzie pełniło dyżur wakacyjny.

Rekrutacja do Przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Chrzanów.

Wnioski na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 05.06.2020r. do 15.06.2020r. do godz. 14:00   do skrzynki znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

Rodzice po zapoznaniu się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 2  w Chrzanowie oraz niniejszą Procedurą  składają do dyrektora przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami  rodziców.

 Ze względu na panujący obecnie stan epidemiczny wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny  w bieżącym roku wyjątkowo składają wszyscy zainteresowani rodzice (zarówno dzieci uczęszczających  do przedszkola pełniącego dyżur, jak i dzieci z innych przedszkoli.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolenr2.mkropka.pl

tutaj dokumenty  do pobrania

W przypadku odwołania stanu epidemicznego liczba miejsc w przedszkolu wynosi 50. Kolejność przyjęcia dzieci do przedszkola na dyżur wakacyjny zostanie dokonana na podstawie daty wpływu wniosków, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku obowiązywania stanu epidemicznego liczba miejsc w przedszkolu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego wynosi 24. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych  i przyjętych dzieci. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za spełnienie ustalonych poniżej kryteriów.

Ze względu na ograniczania wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej  liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko  i opiekuna wynoszącej 3 m2, do ustalenia  kolejności  przyjęć  wprowadza się  następujące kryteria:

 1. 1.       KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA

1)      oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem pozostającym w domu (kryterium stosuje się również do pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko)- 10 punktów;

2)      przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę:

a)       w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeci

2017-08-27 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W CHRZANOWIE

WIZJA I MISJA  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

W CHRZANOWIE

na lata 2015-2020

Nasze przedszkole w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się dewizą:

 

"Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"Szczególnie cenne dla naszego przedszkola wartości, które wynikają z przesłania przekazywane są wychowankom to:

 1. Miłość
 2. Prawda
 3. Szacunek
 4. Współdziałanie z innymi
 5. Rozwój fizyczny
 6. Rozwój intelektualny
 7. Rozwój emocjonalny
 8. Rozwój estetyczny
 9. Rozwój zmysłowy
 10. Rozwój kulturowy
 11. Rozwój społeczny
 12. Rozwój moralny
 13. Rozwój duchowy

 

STANDARDY EDUKACYJNE


PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W CHRZANOWIE

 

 •  Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające   rozpocząć edukację w której będzie sobie  dobrze radził we    wszystkich sferach aktywności szkolnej .
 •  Zna „swoją małą ojczyznę- dzielnicę Kościelec”.
 •  Dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego.
 •  Potrafi  poprawnie komunikować się w języku ojczystym.
 •  Zna swój organizm, potrafi zadbać o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia  i aktywność fizyczną
 •  Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki, docenia potrzebę aktywnego udziału  w życiu kulturalnym.

Zatwierdzona pozytywnie  i przyjęta do realizacji podczas posiedzenia  Rady Pedagogicznej  w  dniu 27.08.2015 r.

Zatwierdzona pozytywnie  i przyjęta do realizacji podczas spotkania Rady Rodziców w   dniu 4.09.2015 r.