Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie mieści się przy ulicy Dworskiej 2, nieco poza miastem, ale w dogodnym ciągu komunikacyjnym w kierunku szpitala i Płazy. Zlokalizowane jest w wolnostojącym, piętrowym budynku z dużym ogrodem na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci. Przedszkole jest nieduże, dwuoddziałowe dla 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci podzielone są na dwie grupy: grupa średniaki oraz grupa starszaki. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci. Niewielka liczba dzieci w placówce umożliwia bliski i indywidualny kontakt z każdym przedszkolakiem, a także ścisłą współpracę rodziców  z opiekunami i dyrektorem placówki. 

W naszym przedszkolu 

od 2015 roku zachodzi wiele zmian. Pięknieje ogród przedszkolny oraz otoczenie budynku, w którym pojawiły się nowe ozdobne krzewy oraz sprzęt do zabawy dla dzieci. Odmalowana została również elewacja budynku.

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłosił już plan realizacji   budowy nowego budynku  dla naszego przedszkola, który nie tylko będzie nowoczesny, bezpieczny, ale przede wszystkim będzie mógł  przyjąć  około 100 dzieci.

2019/2020 rok:

Zapisał na kartach kroniki przedszkolnej  wiele wydarzeń z życia przedszkolaków.     Zapisał się również jako rok trudnych wyzwań wynikajacych z pandemii koronawirusa.

2018/2019 rok:

Zapisał na kartach kroniki przedszkolnej  wiele wydarzeń.  Znów dzięki dbałości organu prowadzącego wykonano  ważne i konieczne  remonty. Wykonano nową podłogę w jadalni,  oraz w sali średniaków, wyremontowoano wejście do przedszkola wraz z odprowadzeniem wody deszczowej, Pomalowano korytarz, jadalnię.  Bierzemy cykilcznie udział w Olimpiadzie przedszkolaków.

Nawiązaliśmy współpracę z marszałkiem województwa maloplskiego realizując projekt edukacyjny pozyskujac do naszego przedszkola oczyszczacz powietrza. Rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego Kosmiczna akademia ruchowa Valolia, którą będziemy kontynuowali w kolejnym roku szkolnym. W ciągu całego roku szkolnego realizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach wdrażania doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

2017/2018 rok:

zapisał na kartach kroniki przedszkolnej wiele wydarzeń innowacyjnych dla naszej placówki. Najważniejszym z nich to I przedszkolny piknik rodzinny.

Dbamy o patriotyczne wychowanie naszych przedszkolaków.

Wymalowano kuchnię oraz wymieniono instalację odgromową.

2016/2017 rok:

był dla naszego przedszkola wyjątkowy, uroczysty i doniosły - obchodziliśmy jubileusz 50-lecia. Był to dla  nas wszystkich - dyrekcji, pracowników, rodziców i wychowanków czas spotkań, uroczystości i wspomnień. Odwiedziło nasze progi wiele znamienitych gości, rozpoczynając od Vice-burmistrza miasta, dyrektorów placówek oświatowych po  jego eminencję księdza biskupa  krakowskiego Damiana Muskusa, absolwentów, przyjaciół i sympatyków przedszkola.

 

Rok szkolny 2015/2016

 obfitował w modernizację sal zajęć dla dzieci i całego przedszkola. Dzięki zaangażowani dyrektora, intendenta, wożnych  odziałowych i ich rodzin  wymalowaliśmy  kancelerię, szatnię, jadalnie, korytarze.  Zakupiliśmy  ze srodków budżetowych bezpieczne urządzenia do ogrodu, wyposażyliśmy w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt. Wymieniliśmy piec kuchenny. Zakupiliśmy sprzęt RTV i AGD.

Wymieniono pokrycie dachowe nad gabinetem dyrektora i obieralnią. Wypasażono przedszkole w profesjonalny sprzęt kuchenny. Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo przedszkolaków, otaczając ich indywidualną opieką, wychowaniem i kształceniem. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym nastawionym na wychowanie w duchu  patriotycznym.
Wykwalifikowana  kadra pedagogiczna przedszkola diagnozuje rozwój dziecka i otacza pomocą w przypadku zaobserwowanych trudności. Dzieci uczą się i zdobywają nowe doświadczenia niezbędne w dalszym życiu i szkole poprzez zabawę. Oprócz codziennych zajęć z zakresu mowy, matematyki, plastyki, zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych, przygotowujemy do nauki czytania i pisania, organizujemy różne imprezy okolicznościowe, występy teatralne, wycieczki, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Organizujemy konkursy teamatyczne dla naszych wychowanków.

Bierzemy udział w konkursach i  na terenie naszego miasta.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, m.in. Szkołą Podstawową nr 6 w Chrzanowie, Szkołą muzyczną, Biblioteką publiczną – Filia Kościelec, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chrzanowie, Domem Kultury w Chrzanowie, Muzeum Urbańczyka.
Dzieci korzystają z dodatkowych zajęć z języka angielskiego i religii. Są pod opieką logopedy.
Przedszkole realizuje treści zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U z 2017 ., poz. 356).