Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2019-2020

W DNIU  24.01.2020 r.

 godz. 15.30 odbędzie się spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców.

....................................................................................................................................................................

W dniu 06.09.2019 roku

ukonstytuowała się Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2

w tajnym głosowaniu członkowie rad oddziałowych wybrali prezydium:

 • PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:  AGNIESZKA  STUDZIŃSKA
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: JOANNA RAŹNIAK
 •  SKARBNIK: ANNA  BABIEC
 •   SEKRETARZ: JOANNA  CYGAN

                                                                        KONTO  RADY  RODZICÓW:

                                                               Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

    al. Henryka 22 

  18  84440008  0000  0084  9801  0001

 

.................................................................................................................

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018-2019

W dniu 12.09.2018 roku

ukonstytuowała się Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2

w tajnym głosowaniu członkowie rad oddziałowych wybrali prezydium:

 • PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:  AGNIESZKA  STUDZIŃSKA
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: .MARTYNA  MARCINIAK
 •  SKARBNIK: DOROTA  KRUPA
 •   SEKRETARZ: MAGDALENA  BIŚTA

 


RADA   RODZICÓW   ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

........................................................................................................................................................................................................

Serdecznie zapraszam Radę Rodziców

na spotkanie, które odbędzie się  w przedszkolu

28.11.2017 r. o godz. 17.00

 

W DNIU  07.09.2017 r. PODCZAS  ZEBRANIA Z RODZICAMI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

ZOSTAŁY  WYŁONIONE   NOWE   RADY   ODDZIAŁOWE  RODZICÓW.

RADA   ODDZIAŁOWA GRUPY   STARSZAKI:

Dorota Krupa, Małgorzata Dudek, Agnieszka Studzińska

( telefony kontaktowe do członków Rady Oddziałowej dostępne są w przedszkolu)

RADA   ODDZIAŁOWA  GRYPY  ŚREDANIAKI:

Joanna Raźniak, Tomasz Kosowski, Martyna  Marciniak

( telefony kontaktowe do członków Rady  Oddziałowej dostępne są w przedszkolu)

W DNIU  07.09.2017 r. PODCZAS SPOTKANIA RAD  ODDZIAŁOWYCH

 Z  DYREKTOREM  PREDSZKOLA ZOSTAŁA POWOŁANA  W GŁOSOWANIU TAJNYM NOWA RADA RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:  JOANNA  RAŹNIAK

zastępca przewodniczącego: Agnieszka Studzińska

SKARBNIK: DOROTA  KRUPA

 

KONTO  RADY  RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

  al. Henryka 22 

18  84440008  0000  0084  9801  0001

...............................................................................................................................................................................................

 RADA  RODZICOW ROK  SZKOLNY 2016/2017

PODZIĘKOWANIA :

  PANIOM: JOANNIE   ZEMLAK,   MAŁGORZACIE  DUDEK,   DOROTCE  KRUPA, ANI BUCZAK, MONICE CZERKAS, DOROTCE  NAPART, MADZI BIŚTA

które z ogromną determinacją w  okresie  wzmożonych  prac przedświątecznych znalazły czas na przygotowanie dla  naszych gości  ciasta i sałatki.


Spotkanie Rady Rodziców  z dyrektorem przedszkola odbędzie się  w  środę 21.12.2016 r.                 o godz. 16.00


Spotkanie Rady Rodziców

z dyrektorem przedszkola odbędzie się 

w  czwartek

17.11.2016 r. o godz. 17.00


 Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Chrzanowie

posiada konto bankowe, na które można dokonywać wpłat na cel określony w tytule wpłaty:

"Obchody jubileuszu przedszkola"

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 

  al. Henryka 22

18  84440008  0000  0084  9801  0001

Bardzo dziękujemy za wsparcie  naszego przedszkolnego przedsięwzięcia.

................................................................................................................................................................................................................

W DNIU  2.09.2016 r. PODCZAS SPOTKANIA TRÓJEK ODDZIAŁOWYCH

Z  DYREKTOREM  PREDSZKOLA

ZOSTAŁA WYŁONIONA NOWA RADA RODZICÓW.

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: PANI  JOANNA   ZEMLAK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW: PAN I   MAŁGORZATA  DUDEK

SKARBNIK RADY RODZICÓW:  PANI    DOROTA   KRUPA

Pozostali członkowie trójek oddziałowych  stanowią komisję rewizyjną działającą przy Radzie:

Pani Anna Buczak, Pani  Monika Czerkas, Pani  Dorota Napart

................................................................................................................................................................................................................

WYBORY  NOWEJ    RADY    RODZICÓW   PODCZAS   I   ZEBRANIA W  GRUPACH 

............................................................................................................................................................................................................

 

RADA  RODZICÓW  ROK  SZKOLNY 2015/2016

PODZIĘKOWANIE

 

W IMIENIU WŁASNYM, NAUCZYCIELI WYCHOWACÓW I WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH,  SKŁADAM  SERDECZNE PODZIĘKOWANIE RADZIE RODZICÓW  ORAZ WSZYSTKIM INNYM RODZICOM ZA WYSIŁEK  I ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE PRZEDSZKOLA.

żYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W CHRZANOWIE- JOANNA GACIA


 

Serdecznie zapraszam Radę Rodziców

na spotkanie, które odbędzie się  w przedszkolu

26.04.2016 r. o godz. 16.00


 

Serdecznie zapraszam Radę Rodziców

na spotkanie, które odbędzie się  w przedszkolu

27.01.2016 r. o godz. 16.00

DYREKTOR

 


07.12.2015 r

 

PODZIĘKOWANIE

 

W IMIENIU WŁASNYM, NAUCZYCIELI WYCHOWACÓW ,  SKŁADAM  SERDECZNE PODZIĘKOWANIE RADZIE RODZICÓW ZA WYSIŁEK WŁOŻONY W PRZYGOTOWANIE PACZEK MIKOŁAJKOWYCH DLA NASZYCH WYCHOWANKÓW

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W CHRZANOWIE- JOANNA GACIA

.................................................................................................................................................................................

14.10.2015 r

PODZIĘKOWANIE

W IMIENIU WŁASNYM, NAUCZYCIELI I  PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLA SKŁADAM  SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  ZA ŻYCZENIA  I UDZIAŁ RADY RODZICÓW 

W NASZEJ SKROMNEJ UROCZYSTOŚCI

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W CHRZANOWIE- JOANNA GACIA

............................................................................................................................................................................

 

Serdecznie zapraszam Radę Rodziców

na spotkanie, które odbędzie się  w przedszkolu

23.09.2015 r. o godz. 16.00

 

                                                                         Dyrektor

.........................................................................................................................................................................

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

 

W DNIU  4.09.2015 R PODCZAS SPOTKANIA TRÓJEK ODDZIAŁOWYCH

Z DYREKTOREM PREDSZKOLA

ZOSTAŁA WYŁONIONA NOWA RADA RODZICÓW.

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: PANI IZABELA CHLASTA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW: PAN KRZYSZTOF KAWALA

SKARBNIK RADY RODZICÓW:  PANI ELMIRA SKARŁOSZ

Pozostali członkowie trójek oddziałowych  stanowią komisję rewizyjną działającą przy Radzie:

Pani Małgorzata Dudek, Pani Małgorzata Szklarczyk, Pani Joanna Zemlak
.............................................................................................................................................................................