Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

trochę historii

Przedszkole Samorządowe Nr 2 jest jedna z najstarszych tego typu palcówek na terenie miasta
i okolic. Jego historia sięga pierwszych powojennych lat. Zostało założone w 1946 roku.
W początkowym okresie istnienia przedszkola uczęszczało do niego około 40 dzieci. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom przekazywał artykuły żywnościowe, dzięki czemu dzieci otrzymywały jeden posiłek. Stopniowo do finansowania przedszkola zaczęły włączać się również zakłady pracy z miasta i okolic, przekazując ze swoich funduszy socjalnych dotacje na rzecz przedszkola. 

W roku 1949 przedszkole zostało usunięte z zajmowanego wówczas lokalu, który przeznaczono na lecznice dla zwierząt. Od września 1966 roku przedszkole znalazło lokum w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Dworskiej 2 w Chrzanowie. Przekazanie lokalu odbyło się uroczyście przy udziale władz powiatowych i miejskich. Nowy budynek to jednopiętrowa budowla o powierzchni  300 m2.
Na parterze znajduje się niewielka szatnia, hol, jadalnia, kuchnia, magazyn żywnościowy oraz kancelaria dyrektora placówki, natomiast piętro to łazienki oraz dwie sale dla dzieci.
Komitet Rodzicielski oferował dużą pomoc dla przedszkola i dzięki jego wsparciu powstał obszerny plac zabaw. 

Przedszkole funkcjonuje do dziś w tym samym budynku. placówką kieruje dyrektor. Opiekę nad dziećmi sprawują trzy nauczycielki. Intendent odpowiedzialny jest za zaopatrzenie placówki w artykuły żywnościowe.  W przedszkolu zatrudnieni są jeszcze kucharka, pomoc kucharki, dwie woźne oddziałowe, oraz robotnik gospodarczy.

Podstawą prawną działalności przedszkola jest Statut - określający cele, organizacje pracy, zakres zadań i obowiązków, regulujący zasady funkcjonowania przedszkola.

Przedszkola funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej, w godzinach od 6:30 do 16:00.