Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

Realizowane Programy

 

Załącznik nr 1 do uchwały RP 15/2018/19

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  NAUCZANIA NA 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Numer w

przedszkolnym  zestawie programów  nauczania

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1/2019/2020

Wychowanie przedszkolne

 

„Wokół Przedszkola”

M. Kwaśniewska

W. Żaba-Żabińska

 

MAC

2/2019/2020

Religia

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Ks. Tadeusz Panuś

Świętego Stanisława

3/2019/2020

 

J. angielski

„Program nauczania j. angielskiego dla przedszkolaków”

Program autorski  nauczyciela

 

Paulina ziembińska

4/2019/2020

Profilaktyka  prozdrowotna

 

„Dzieciństwo bez próchnicy”

Swiss

contribution

 

brak

5/2019/2020

Profilaktyka  prozdrowotna

 

„ Dzieciaki, mleczaki”

Polska Izba Mleka- profilaktyka zdrowego żywienia

 

brak

6/2019/2020

Działania integrujące z niepełnosprawnymi

„ Nakrętki info”

Ekologia.pl

brak

7/2019/2020

Kosmiczna Akademia  Vaolia

„ Kosmiczna akademia ruchowa przedszkolaka

Profilaktyka ruchowa

Vaolia

brak

8/2019/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

„Czyste powietrze wokół nas”

Program antysmogowy

brak

9/2019/2020

 

 

 

 

10/2019/2020

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................

ZESTAW  PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH  DO  REALIZACJI  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019     W PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM  NR 2  W CHRZANOWIE

 

Numer w

przedszkolnym  zestawie programów  nauczania

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1/2018/2019

Wychowanie przedszkolne

 

„Wokół Przedszkola”

M. Kwaśniewska

W. Żabińska

 

MAC

2/2018/2019

Religia

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Ks. Tadeusz Panuś

Świętego Stanisława

3/2018/2019

 

J. angielski

„Program nauczania j. angielskiego dla przedszkolaków”

Autorski program nauczyciela

 

brak

4/2018/2019

Profilaktyka  prozdrowotna

 

„Dzieciństwo bez próchnicy”

Swiss

contribution

 

brak

5/2018/2019

Profilaktyka  prozdrowotna

 

„ Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Akademia zdrowego dziecka

 

brak

6/2018/2019

Działania integrujące z niepełnosprawnymi

„ Nakrętki info”

Ekologia.pl

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................................................................

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI         W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2   W CHRZANOWIE

Program wychowania przedszkolnego:

„ NASZE  PRZEDSZKOLE”- wydawnictwo: MAC  EDUKACJA- autorzy: MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA,  WIESŁAWA ŻABA- ŻABIŃSKA. „NASZE PRZEDSZKOLE” to nowoczesny program wychowania przedszkolnego przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu – od trzylatków do sześciolatków. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Wspomaga rozwój aktywności dzieci, zmienia  podejście pozwalające wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie.

 Nr dopuszczenia:SBN-978—83-8108-113-9

Program języka angielskiego:

Program nauczania języka angielskiego, kurs dla początkujących, dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku, autorstwa Magdaleny Kłębowskiej, wydawnictwo Egis -Express Publishing

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół), sierpień 2014

Religia:

„Kochamy naszego Boga”- opracowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Założenia programu:

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

„Dzieciństwo bez próchnicy”

Program profilaktyki jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym. Systematyczne codzienne szczotkowanie zębów. Poznawanie sposobów prawidłowego szczotkowania. Poznawanie wpływu właściwego odżywiania na zdrowe zęby

„Zdrowo jemy  zdrowo rośniemy”

Program dotyczy uczenia dzieci właściwego stylu życia, unikania niezdrowych produktów. Dzieci poznają sposoby zastępowania słodkich przekąsek owocami i warzywami podawanymi na różne sposoby. „Kolorowe dni”

 

1 stycznia 2018 roku przystąpiliśmy

do

projektu edukacyjnego "mamo, tato, wolę wodę"

 

W naszym małym przedszkolu od 2 lat dzieci mają  zapewnioną butelkowaną wodę mineralną  podczas wycieczek, spacerów, wyjść do ogrodu przedszkolnego w czasie bezdeszczowej pogody. Maluchy wiedzą, że woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.  Uczymy nasze dzieci uczą się  jak ważne jest nawadnianie organizmu w czasie zwiększonej aktywności fizycznej- podczas zabaw i zajęć ruchowych. Rozumieją, że czysta woda jest skarbem. W pełni popieramy projekt edukacyjny  "Mamo, tato wolę wodę" i jesteśmy przekonani, że nasi podopieczni wiele się nauczą i będą dobrze się bawić, poznając tajemnice wody. A spośród wszystkich oferowanych im napojów z przekonaniem wybiorą -wodę.

 

....................................................................................................................

ROK   SZKOLNY   2016/2017

 

ZESTAW   PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  ZATWIERDZONYCH

I   PRZYJĘTYCH  DO  REALIZACJI    W   ROKU   SZKOLNYM  2016/2017

Program wychowania przedszkolnego:  wydawnictwo: PWN,  autorzy: ELŻBIETA  TOKARSKA,      JOLANTA  KOPAŁA. To nowoczesny program wychowania przedszkolnego przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu – od trzylatków do pięciolatków. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Takie podejście pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie.

Program języka angielskiego: Program nauczania języka angielskiego, kurs dla początkujących, dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku, autorstwa Magdaleny Kłębowskiej, Wydawnictwo Egis-Express Publishing

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół), sierpień 2014

Religia:

„Pięciolatki- jesteśmy dziećmi Bożymi”- pod redakcją ks. T. Panuś, ks.A. Kielian,           s. Damaris Pawłowska. Wydawnictwo Świętego Stanisława Nr dopuszczenia-AZ- 03-01/10/KR-16/13

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Założenia programu:

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 Program „Kubusiowi przyjaciele natury” program edukacji prozdrowotnej do nauki zdrowego odżywiania, ochrony otaczającego nas środowiska, szacunku  dla roślin i zwierząt oraz podstaw recyklingu. Są one dostosowane do programu nauczania     w przedszkolach

Program „ Dzieciństwo bez  próchnicy” którego celem jest promocja i profilaktyka jamy ustnej, skierowana do małych dzieci. Program dofinansowany przez Szwajcarską firmę produkującą znakomite pasty dla dzieci. W ramach programu dzieci w przedszkolu będą miały możliwość szczotkowania zębów po posiłkach najlepszą dla ich wieku pastą.

........................................................................................................................................................... 

ROK   SZKOLNY   2015/2016

 Program wychowania przedszkolnego: „ DZIECKO  W  SWOIM  ŻYWIOLE”

wydawnictwo: Nowa Era- autorzy: A. Pawłowska – Niedbałe, D. Kucharska

„Dziecko w swoim żywiole” to nowoczesny program wychowania przedszkolnego przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu – od trzylatków do pięciolatków. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze). Takie podejście pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie.

            Program języka angielskiego:  kurs dla początkujących, dla grup przedszkolnych

zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku

autorstwa Magdaleny Kłębowskiej, wydawnictwo: Egis-Express Publishing

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół), sierpień 2014  

Religia:  „Kochamy naszego Boga”

opracowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

PROGRAM PROFILAKTYCZNY:

Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Założenia programu:

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.